Splošni pogoji nagradnega natečaja »Si dovolj hiter?«

1. Splošne določbe

Organizator nagradnega natečaja »Si dovolj hiter?« (v nadaljevanju nagradni natečaj) je adidas trgovina d.o.o., Železna cesta 8A, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator).

Nagradni natečaj poteka na http://adidas.nogomania.com, od 20. 2. do vključno 18. 4. 2012.

2. Potek nagradnega natečaja in pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne osebe s stalnim prebivališčem Republiki Sloveniji.

V natečaju pod točko A (sodelovanje posameznika z objavljenim videoposnetkom), lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki izpolnijo postopek registracije na spletnem mestu http://adidas.nogomania.com in objavijo video posnetek, na katerem predstavljajo obvladovanje ene izmed nogometnih veščin. Registracija je mogoča z vpisom e-naslova in izbiro gesla, ki uporabniku omogočata dostop do aplikacije za objavo videoposnetka ali z prijavo preko družabnega omrežja Facebook (uporabnik mora izpolnjevati tudi pogoje za prijavo na socialno omrežje Facebook).

V natečaju pod točko B (sodelovanje v nagradni igri z glasovanjem za najboljši posnetek) lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki izpolnijo postopek registracije na spletnem mestu http://adidas.nogomania.com in glasujejo za video posnetke, ki sodelujejo v nagradnem natečaju. Registracija je mogoča z vpisom e-naslova in izbiro gesla, ki uporabniku omogočata dostop do aplikacije za objavo videoposnetka ali z prijavo preko družabnega omrežja Facebook (uporabnik mora izpolnjevati tudi pogoje za prijavo na socialno omrežje Facebook).

V natečaju pod točko C (sodelovanje v nagradni igri z glasovanjem za najboljši posnetek in nogometni klub) lahko sodelujejo vsi igralci nogometa, med 14 in 19 let, ki so člani enega od nogometni klubov, registriranih v Sloveniji.

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom blaga oz. storitev. Morebitne stroške sodelovanja (stroški snemanja in dostop do spleta) nosijo udeleženci nagradnega natečaja.

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da uporabnik sprejema splošne pogoje sodelovanja v nagradnem natečaju.

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve in spremembe pogojev nagradne igre ter se zavezuje, da bo vse spremembe objavil na spletni strani http://adidas.nogomania.com.

V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni v podjetjih adidas trgovina d.o.o. in Publicis d.o.o. ter njihovi ožji družinski člani.

Vsi, ki želijo sodelovati v nagradnem natečaju (točka A in C člena 2.), morajo posneti video, na katerem predstavljajo obvladovanje ene izmed nogometnih veščin in na spletnem mestu http://adidas.nogomania.com objaviti posnetek. Posnetek mora prikazovati veščine prijavitelja in ne kateregakoli nogometaša. Objavljeni posnetki, ki niso v skladu s temi splošnimi pogoji, bodo umaknjeni in ne sodelujejo v nagradnem natečaju.

Vsi, ki želijo sodelovati v nagradnem natečaju kot glasovalci (točka B člena 2.), se morajo registrirati na spletnem mestu http://adidas.nogomania.com in glasovati za objavljene video posnetke.

Vsak (kot opredeljeno v točki A, B in C v členu 2.) lahko v nagradnem natečaju sodeluje večkrat.

3. Nagrade

Glavni nagradi

 • 21 x nogometni čevlji adidas adizero f50 trx fg syn v vrednosti 224,95 EUR + DDV
 • 21 x naprava micoach.speedcell v vrednosti 59,95 EUR + DDV

Tedenske nagrade

 • 18 x žoga OMB Tango 12 Glide v vrednosti 19,95 EUR + DDV

Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrade niso prenosljive na tretjo osebo, prav tako ni možna zamenjava nagrad.

4. Izbor, objava in obveščanje nagrajencev

Glavni nagradi

Nagrada za najboljšo ekipo

Organizator bo ob koncu nagradnega natečaja (4. 4. 2012) med 10 ekipami (kot opredeljeno pod točko C 2. člena), ki bodo prejele največje število glasov in komentarjev za objavljene posnetke (ekipi se seštejejo vsi glasovi in komentarji, ki so bili oddani video posnetke, objavljene pod to nogometno ekipo ), izžrebal ekipo, ki prejme:

 • 20 X nogometni čevlji adidas adizero f50 trx fg syn v vrednosti 224,95 EUR + DDV in
 • 20 X naprava micoach.speedcell v vrednosti 59,95 EUR+ DDV

Nagrada za najboljši video posnetek

Organizator bo ob koncu nagradnega natečaja (18. 4. 2012) med 10 posamezniki (kot opredeljeno pod točko A 2. člena), katerih video posnetek bodo prejeli največje številom glasov in komentarjev, izžrebal posameznika, ki prejme:

 • 1 x nogometni čevlji adidas adizero f50 trx fg syn v vrednosti 224,95 EUR + DDV in 1 x naprava micoach.speedcell v vrednosti 59,95 EUR + DDV

Tedenske nagrade

Organizator nagradnega natečaja bo tedensko izžrebal posameznika (kot opredeljeno pod točko A 2. Člena), ki bo sodelovali s svojimi videoposnetkom in prejme nogometno žoga OMB Tango 12 Glide v vrednosti 19,95 EUR + DDV.

V kolikor v tedenskem obdobju ne bo nobenega uporabnika, ki je sodeloval z objavo videoposnetke, bo organizator v tem tednu izžrebal dva (namesto enega) posameznika, glasovalca.

Organizator bo v celotnem obdobju trajanju nagradnega natečaja skupno izžrebal 9 posameznikov (kot opredeljno pod točko A 2. Člena), ki prejmejo nogometno žoga OMB Tango 12 Glide.

Organizator nagradnega natečaja bo tedensko bomo izžrebal glasovalca video posnetkov (kot opredeljno pod točko B 2. Člena), ki prejme nogometno žoga OMB Tango 12 Glide v vrednosti 19,95 EUR + DDV.

V kolikor v tedenskem obdobju ne bo nobenega glasovalca video posnetkov, bo organizator v tem tednu izžrebal dva (namesto enega) posameznika, ki sta sodelovala z objavo videoposnetka.

Organizator bo v celotnem obdobju trajanju nagradnega natečaja skupno izžrebal 9 glasovalcev video posnetkov (kot opredeljno pod točko A 2. Člena), ki prejmejo nogometno žoga OMB Tango 12 Glide.

Izžrebanec tedenske nagrade lahko prejme tudi glavno nagrado.

Tedenska žrebanja bodo potekala vsak ponedeljek v času trajanja nagradnega natečaja.

Žrebanja tedenskih nagrad bodo potekala v prostorih podjetja adidas trgovina d.o.o., Železna cesta 8A, 1000 Ljubljana. Žrebanje bo nadzorovala tričlanska komisija organizatorja, imenovana s strani vodstva organizatorja.

Žrebanje glavne nagrade (Nagrada za najboljšo ekipo) bo potekalo 5. 4. 2012 v prostorih podjetjaadidas trgovina d.o.o., Železna cesta 8A, 1000 Ljubljana. Žrebanje bo nadzorovala tričlanska komisija organizatorja, imenovana s strani vodstva organizatorja.

Žrebanje glavne nagrade nagrade (Nagrada za najboljši video posnetek) bo potekalo 19. 4. 2012 v prostorih podjetjaadidas trgovina d.o.o., Železna cesta 8A, 1000 Ljubljana. Žrebanje bo nadzorovala tričlanska komisija organizatorja, imenovana s strani vodstva organizatorja.

Nagrajenci bodo o nagradah obveščeni na elektronski naslov, ki so ga podali ob prijavi za sodelovanju, v roku 7 delovnih dni. Seznam izžrebancev nagradnega natečaja bo objavljen tudi na spletnem mestu http://adidas.nogomania.com. Izid glasovanja je dokončen.

V kolikor nagrajenci, organizatorju v zahtevanem roku v pisni obliki ne sporočijo potrebnih podatkov (ime, priimek, letnica rojstva, naslov, kraj, davčna številka in davčni urad - podatke o davčni številki morajo posredovati vsi nagrajenci razen prejemniki tedenskih nagrad), bo organizator ponovil žreb in izbral nove nagrajence.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (starosti, osebnih podatkov, naslova in davčne številke) lahko organizator zavrne podelitev nagrade in nagrado podeli drugim sodelujočim.

Če je med izžrebanci za nagrado oseba, mlajša od 18 let, mora nagrado prevzeti njegov zakonit zastopnik. Polnoletnih oseb, ki bodo izžrebane za nagrade, ne morejo zamenjati drugi sodelujoči.

5. Prevzem nagrad

Glavni nagrajenci (prejemniki nagrade za najboljšo ekipo in najboljši video) bodo nagrade prevzeli osebno na sedežu organizatorja, najkasneje do 1. 6. 2012.

Tedenski nagrajenci bodo nagrade prejeli po pošti na naslov, ki ga bodo podali organizatorju nagradnega natečaja, najkasneje do 1. 6. 2012.

6. Avtorske pravice videoposnetkov

Sodelujoči jamči, da je fotografija, ki jo je objavil na spletnem mestu http://adidas.nogomania.com njegovo avtorsko delo oz. da je s strani avtorja pridobil vsa potrebna soglasja v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah za javno objavo (vključno s soglasjem za radiodifuzno oddajanje, radiodifuzno retransmisijo ali sekundarno radiodifuzno oddajanje), dajanje na voljo javnosti, javno predvajanje, javno prikazovanje in kakršnokoli drugačno uporabo vsebine, potrebno za dosego namena nagradnega natečaja v skladu s pravili organizatorja. Sodelujoči jamči, da je na posnetku on sam in osebe, ki so pristale na objavo posnetka na spletnem mestu http://adidas.nogomania.com. Sodelujoči organizatorju neodplačno in časovno neomejeno dovoljuje javno objavo (vključno s soglasjem za radiodifuzno oddajanje, radiodifuzno retransmisijo ali sekundarno radiodifuzno oddajanje), dajanje na voljo javnosti, javno predvajanje, javno prikazovanje fotografije in/ali njenih delov v vseh medijih, ki so v domeni organizatorja ali za namene promocije nagradnega natečaja.

V nagradnem natečaju je za objavo video posnetkov uporabljen vmesnik Youtube, zato organizator ne more vplivati na ustreznost in odobritev video posnetka (primer: če Youtube zavrne objavo video posnetka, le-ta ne bo objavljen.)

Odgovornosti in pravice iz vsebine videoposnetkov

Sodelujoči je v celoti odgovoren za posredovano vsebino in kakovost videoposnetka.

Sodelujoči se zavezuje, da ne bo v nobenem primeru posredoval v objavo vsebin:

 • na katerih bodo tretje osebe, ki se ne strinjajo z objavo videoposnetka na spletnem mestu http://adidas.nogomania.com,
 • ki bodo vsebovale kakršnekoli druge podrobnosti, zaradi katerih ali na podlagi katerih bi bile lahko prizadete katerekoli pravice tretjih oseb,
 • ki bi lahko povzročile kakršnokoli škodo ali bi bile v nasprotju z veljavno zakonodajo, predpisi in moralo.

Organizator si pridržuje pravico, da brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočega vsebine, ki prikazujejo nasilje, orožje, droge, ki so žaljive, rasno nestrpne, obscene, ali so po mnenju organizatorja iz kakršnegakoli drugega razloga neprimerne, ne objavi ali umakne s spletnega mesta http://adidas.nogomania.com in sodelujočega, ki je vsebino objavil, izloči iz natečaja. Če organizator prejme pritožbo zaradi že objavljene vsebine, ima pravico, da vsebino brez obvestila in obveznosti do avtorja, odstrani s spletnega mesta adidas.nogomania.com in avtorja izloči iz natečaja.

Sodelujoči, ki posreduje videoposnetek, je v celoti odgovoren za vso škodo, ki bi jo lahko povzročil organizatorju ali katerimkoli tretjim osebam s posredovanimi in objavljenimi vsebinami.

Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

 • videoposnetke in druge uporabniške vsebine, objavljene na spletnem mestu adidas.nogomania.com nedelovanje storitve, ki je posledica neznanja uporabe storitev
 • nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve
 • kakršnekoli neželene posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v natečaju.

Sodelujoči in tretje osebe imajo pravico prijaviti žaljivo oziroma neprimerno vsebino na e-naslov slovenija.info@adidas.com z naslovom (imenom) vsebine in z opisom, zakaj naj bi bila vsebina neprimerna. Prijavitelj se mora v prijavi podpisati z imenom in priimkom. Če bo prijava po presoji organizatorja utemeljena, bo organizator objavljeno vsebino odstranil s spletnega mesta adidas.nogomania.com najkasneje v roku 4 delovnih dni od prejema prijave.

Sodelujoči lahko kadarkoli zahteva odstranitev svojega videoposnetka. Odstranitev videoposnetka s spletnega mesta http://adidas.nogomania.com sodelujoči zahteva s poslanim e-sporočilom na slovenija.info@adidas.com. V tem primeru se sodelujoči tudi izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradnem natečaju.

7. Davki in akontacija dohodnine

Organizator bo za nagrajence (prejemnike glavnih nagrad: nogometni čevlji adidas adizero f50 trx fg syn in naprava micoach.speedcell) od navedene vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi.

Dohodek, ki ga predstavlja dobitek v naravi se v skladu z 105. členom Zakona o dohodnini (ZDoh-2), opredeljuje kot drugi dohodek. Organizator v skladu z Zakonom o davčnem postopku (ZDavP-2) in 108. členom Zakona o dohodnini (ZDoh-2) za nagrade, ki presegajo vrednost 42€, obračuna, odtegne in plača davčni odtegljaj v višini 25% dohodka obenem z izročitvijo dobitka dobitniku. Nagrajenci (prejemnike nagrad: nogometni čevlji adidas adizero f50 trx fg syn in naprava micoach.speedcell) je kot davčni zavezanec dolžan organizatorju predložiti osebne podatke (ime, priimek, naslov in davčno številko).

8. Varovanje podatkov

Vsi sodelujoči v nagradnem natečaju »So dovolj hiter?« dovoljujejo obdelavo osebnih podatkov za namene obveščanja o nagradni igri, obveščanja o novostih ponudbe, za namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, ter za druge trženjske namene organizatorja nagradne igre adidas trgovina d.o.o., Železna cesta 8A, 1000 Ljubljana. Vsi sodelujoči soglašajo tudi, da bodo na elektronski naslov, ki so ga podali ob registraciji/prijavi prejeli brezplačna e-obvestila Prva Liga. Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu dovoljuje, da obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov sodelujočih in registriranih uporabnikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur.l.RS, št. 94/2007). Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu.

Organizator/upravljavec se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali za zgoraj navedene potrebe, svojim zunanjim izvajalcem in partnerjem, s katerimi ima sklenjene ustrezne pogodbe. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja, in sicer s klikom na povezavo za odjavo v nogi posameznega promocijskega sporočila po e-pošti ali pisno na naslov organizatorja adidas trgovina d.o.o., Železna cesta 8A, 1000 Ljubljana, do preklica.

9. Razno

S sodelovanjem udeleženci pristanejo na pravila nagradne igre, ki so objavljena na http://adidas.nogomania.com. adidas trgovina d.o.o., Železna cesta 8A, 1000 Ljubljana si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb teh pogojev in se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi le-teh dopolnjene pogoje objavil na spletni strani http://adidas.nogomania.com.